POCIĄGI PASAŻERSKIE DO MIEROSZOWA MOGĄ JEŹDZIĆ BEZ PROBLEMÓW
Dodane przez admin dnia Październik 15 2015 21:02:29


Szybka odpowiedź PKP Polskie Linie Kolejowe w Wałbrzychu zwiększyła zdecydowanie szansę na przywrócenie ruchu pasażerskiego na linii kolejowej 291. W odpowiedzi na pismo wysłane 14.10.2015 w sprawie stanu technicznego linii kolejowej Wałbrzych- Mieroszów- Mezimesti Ryszard Jawor Radca Działu Eksploatacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Lini Kolejowych w Wałbrzychu potwierdził, że: "nic nie stoi na przeszkodzie, aby po linii mogły kursować pociągi pasażerskie i autobusy szynowe". W związku z powyższym jeszcze w ten weekend wysłane zostanie do UMWD pismo z zapytaniem, czy planowane jest wznowienie ruchu pociągów na linii do Mezimesti i dlaczego pomimo dobrych parametrów ruch na tej linii obecnie odbywa się tylko za sprawą pociągów towarowych? Negatywna odpowiedź dla podstawę do szybkich i zdecydowanych działań w tej sprawie. Jeszcze w tym roku zainteresujemy tym problemem media i przedstawicieli Mieroszowa zarówno tego polskiego, jak i czeskiego. Poniżej mailowa odpowiedź PKP PLK:

Dzień dobry

Z upoważnienia Pana Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 09.10.2015 r.

przesłane nam e-mailem w dnia 14.10.2015 r. informuję:

Linia nr 291 Boguszów Gorce Wschód - Mieroszów zgodnie z Załącznikiem 2.1 i 2.2 Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras

pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2014/2015 ( również w rjp 2015/2016) – jest dostępna dla pociągów pasażerskich i autobusów szynowych

o maksymalnej prędkości do km 20,600 - 70 km/h i dalej do km 32,563 – 30 km/h. Stan infrastruktury pozwala na prowadzenie ruchu pociągów, który obecnie po tej linii prowadzony jest całodobowo.

( szczegóły na naszej stronie internetowej: http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/warunki-udostepniania-infrastruktury-i-regulaminy/regulaminy-przydzielania-tras-pociagow/regulamin-20142015/ ).

Społeczne zainteresowanie przewozami pasażerskimi na tej linii, które według Państwa jest duże – nie znajduje niestety potwierdzenia poprzez działania organizatora przewozów,

jak również licencjonowanych przewoźników kolejowych. W rozkładzie jazdy 2015/2016 nie została zamówiona żadna trasa dla pociągu pasażerskiego mimo iż nic nie stoi na przeszkodzie

aby takie przewozy mogły się odbywać.