DZIAŁANIA W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH NA LINII 291 DO MIEROSZOWA I MEZIMESTI OFICJALNIE ROZPOCZĘTE
Dodane przez admin dnia Październik 10 2015 22:44:08
Image and video hosting by TinyPic


W dniu dzisiejszym wysłanie pisma do PKP PLK oficjalnie rozpoczęliśmy działania w sprawie przywrócenia regionalnych połączeń kolejowych do Mieroszowa i Mezimesti. Poniżej treść pisma, które wysłaliśmy do Dyrektora IZ Wałbrzych Pana Romana Witulskiego:

Szanowny Panie Dyrektorze!
Komitet Obrony Dolnośląskich Linii Kolejowych prosi o udzielenie informacji jakie są plany PKP PLK dotyczące linii kolejowej nr 291 Wałbrzych – Mezimestii, na której ruch pociągów pasażerskich został zawieszony w dniu 14 grudnia 2003. Zainteresowanie uruchomieniem przewozów pasażerskich na w/w linii jest ogromne zarówno po stronie polskiej jak i czeskiej. Uważamy, że linia ta posiada potężny potencjał przewozowy związany z działalnością Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz licznych szkół średnich i wyższych na terenie Wałbrzycha a w związku z tym zwiększającą się liczbą pracowników , uczniów i studentów z Mieroszowa i okolic . Także wielu mieszkańców Czech przyjeżdża na zakupy do Wałbrzycha. Linia posiada także walory turystyczne związane z uruchomieniem w Mezimestii centrum rekreacji WALZEL, oraz regionu skalnego miasta ADERSPACH. Jak wiemy linia 274 na odcinku od stacji Wałbrzycha Miasto do stacji Boguszów Gorce Wschód jest zmodernizowana w związku z tym aby przywrócić ruch pasażerski należałoby poprawić stan infrastruktury na odcinku Boguszów Gorce Wschód do granicy Państwa czyli od kilometra 17 706 do 31 300 linii 291.
W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na poniżej zadane pytania:
1) Jaki jest obecny stan linii nr 291 na odcinku Boguszów Gorce Wschód – Mezimesti?
2) Czy obecnie istniejący stan infrastruktury, na linii kolejowej technicznie może pozwolić na przywrócenie ruchu pasażerskiego na linii kolejowej nr 291?
Odpowiedź na pytania prosimy kierować pod adres e-mail kodlk@vp.pl lub na wyżej podany adres pocztowy.


O dalszych efektach naszej pracy będziemy Państwa na bieżąco informować.